" /> Opdrachten Dinel - engineering, infra en industrie
Onze speerpunten richten zich op de Industrie en Oil & Gas voor projecten binnen de olie- en gas winning, distributie en opslagindustrie, chemische en petrochemische industrie

Uw projecten verdienen de beste technische professionals

Plaats hier uw cv

Krijg als eerste de nieuwste vacatures.

Volledige naam:
E-mailadres:
CV upload:
imh

Projecten leiden tot meer met project support van Dinel

Als internationaal werkend technische dienstverlener, staat Dinel al ruim 15 jaar voor ontwikkeling en blije mensen. Als dé kennisbron biedt Dinel vanuit zijn netwerk van technische professionals kennisoplossingen die leiden tot meer. Tot meer voor onze medewerkers én daarmee voor onze opdrachtgevers. Dit doen wij door aandachtig te kijken naar de kern van de opdracht en de kennis van onze technische professionals. Dinel wordt gedreven door de overtuiging dat alleen oprechte interesse leidt tot een goede afhandeling van onze projecten.

Wat ons leidt

Mensgerichtheid, kennisontwikkeling en resultaat staan bij ons centraal.

Waar u Dinel vindt

De belangrijkste sectoren waarin wij actief zijn:

– Oil & Gas

– Industrie

– Infra

Onze technische professionals zijn hierbinnen multidisciplinair inzetbaar voor advies omtrent uw projecten. Over de hele breedte van deze sectoren werken de professionals van Dinel aan projecten in Engineering, Design en Construction.

 

Projecten

Uw projecten met advies van onze technische professionals.

 

Door de opgedane kennis en ervaring van onze technische professionals zijn zij goed in staat u advies te geven omtrent lopende projecten.

 Uw voordeel:

– Ervaren professionals met actuele kennis voor uw projecten.

– Direct inzetbare kennis en kunde.

 

Werving & Selectie

 

Continuïteit binnen uw organisatie is van groot belang, niet alleen voor de organisatie zelf maar ook voor de mensen die er werken. In ons netwerk van technische professionals vindt Dinel de juiste professional voor uw organisatie, die op verzoek rechtstreeks bij u komt te werken. Op deze manier verbreden we uw netwerk op de lange termijn voor de continuïteit en professionaliteit van uw organisatie.

Vooruitgang en groei door samenwerking

 

Dinel Group B.V. is preferred supplier van de vereniging FME- CWM. Door een samenwerkingsovereenkomst met de FME Flexdienst is Dinel één van de bedrijven die geselecteerd zijn voor deze samenwerking waarbij de focus ligt op flexibiliteit en kwaliteit van de technische arbeidsmarkt.

Flexibiliteit

Door de overeenkomst met Dinel, wil de FME haar dienstverlening richting haar leden uitbreiden, zodat de concurrentiepositie van haar leden verbetert en de sector optimaal wordt gepositioneerd. Ondernemingen, zeker in de technologische industrie moeten steeds sneller reageren op nieuwe ontwikkelingen en conjunctuurschommelingen om de concurrentie voor te blijven.

FME

Dit is Nederlands grootste ondernemersorganisatie in de technologische industrie. FME-CWM is actief belangenbehartiger voor haar 2500 leden waaronder o.a.: Imtech B.V., Siemens Nederland N.V., Stork B.V. Daarnaast biedt de vereniging dienstverlening aan individuele lid bedrijven en aan clusters van lid bedrijven en ondersteuning aan 120 branche organisaties.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met één van onze accountmanagers via info@dinel.nl, of met de FME Servicedesk fmeservicedesk@fme.nl of kijk op http://www.fme.nl/flexdienst.

Kwaliteit

Omdat projecten de beste technische professionals verdienen

 

Elke dag zijn onze professionals werkzaam voor boeiende en uitdagende projecten. Hierbij zijn er bewuste maar zeker ook onbewuste situaties die kunnen lijden tot letsel of materiële schade. Ondanks ons VGW beleid willen we, als er iets gebeurt, de zaken goed geregeld hebben. De mens is tenslotte ons belangrijkste kapitaal en wij willen er dan ook alles aan doen om hen met de grootst mogelijke zorg te beschermen.

Extra zekerheid

Voor persoonlijke situaties zoals letsel, diefstal en andere materiële schade heeft Dinel er bewust voor gekozen om een uitgebreide liability verzekering af te sluiten volgens de NOGEPA normen. Daarnaast is er een overlijdensrisico- en weduwepensioen verzekering. Voor dienstreizen is er een 24 uurs dekking waarbij repatriëring, diefstal etc. is geregeld. Dit geeft een stuk extra zekerheid naar onze medewerkers.

 

Bij Dinel doen we niet alleen ons best, we willen de beste zijn als het gaat om project advisering!

Veiligheid gezondheid en welzijn

 

Dinel Group MVO

Als Dinel Group willen we concreet en aantoonbaar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Onze invalshoeken zijn mensen , planeet en welvaart door winst.

 

Via concrete stappen dragen wij ons steentje bij, om een zo optimale mogelijk arbeidsomstandigheid te creëren op het gebied van veiligheid gezondheid en welzijn (VGW).  We doen dit door naar ons bedrijf te kijken waar we ons steentje kunnen bijdragen. Een aantal voorbeelden :

– Al onze medewerkers krijgen van Dinel standaard een fitness abonnement aangeboden.

– We steunen verschillende jeugd sportclubs, omdat wij geloven in een gezond leven en gezond bewegen. Dit begint bij de jeugd.  Alle beetjes helpen.

– We steunen het KWF door een lidmaatschap. Als vrienden van KWF dragen wij bij aan onderzoek en bestrijding van Kanker.

 

Om ons bewust te maken van onze Co2 uitstoot hebben we een Carbon Footprint Analyse laten maken. We werken zo bewust in onze bedrijfsvoering aan een verminderde uitstoot van Co2 en gaan graag het gesprek en de samenwerking aan met onze klanten om samen in de keten te werken aan CO2 reductie en beperking van de milieu impact van onze activiteiten. Dit begint met de kleine voor de hand liggende zaken zoals :

– Digitale salaris stroken via mail versturen naar onze Dineler’s.

– Digitaal Factureren naar onze klanten.

– Ons wagen park bestaat inmiddels hoofdzakelijk uit schonere en zuinigere auto’s.

– Minder reizen wanneer mogelijk.

 

Onze Carbon Footprint rapportage is opgezet conform de ISO 14064 en is onafhankelijk door DNV Kema getoetst op betrouwbaarheid van de data. Onze ketenpartners kunnen hiermee hun eigen invloed op de gezamenlijke uitstoot in de keten bepalen. Wij hanteren intern de Co2 prestatieladder methodiek om voor onze bedrijfsprocessen en doelen de vervolgstappen gestructureerd in te vullen en te verbeteren. Dus ook voor onze klanten dragen wij met onze Carbon Footprint rapportage bij aan hun verbetering van hun Co2 prestatie ladder en hun CO2 emissie. Op deze manier zijn we elke dag bezig voor onze mensen, planeet en uiteindelijk winst en welvaart voor alle betrokken partijen.

technical professionals know how