Infra

In het kader van efficiëny en circulairiteit vragen de uitdagingen rondom infra om snelle, slimme eninnovatieve oplossingen. De sector wordt steeds veelzijdiger, verrassender en complexer. Uiteraardblijven traditionele vakmensen nodig op de bouwlocatie, alleen maken zij – en zeker hun collega’s inde achterhoede – meer en meer gebruik van de digitalisering.

Onze gedineliseerde professionals zijn actief in de volle breedte van infrastructuur; van ontwerp enengineering tot en met projectmanagement en uitvoering. Voor projectmatig en vast werk. Dezeteamspelers hebben aandacht voor duurzaamheid, materiaalgebruik en de behoefte van deeindgebruiker.

Expertises:

  • Wegenbouw (installatie tunnels, verkeerslichten en openbare verlichting VRI/OVL/DVM)
  • Natte infra (installaties bruggen, sluizen en gemalen)
  • Gebouwgebonden installaties (veiligheidstechniek, klimaatinstallaties, service, beheer en onderhoud)
  • Ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen, gasleiding, cai et cetera)
  • Werkvoorbereiding
  • Projectleiding
  • Engineering
  • Uitvoering
  • Ontwerp
  • Projectmanagement

Persoonlijk advies?